Preplastitev ceste Prežihova SKLOP II

V načrtu
spomladi 2021
poleti 2021