Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilki predkupne pravice

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE