Javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE – OBČINA MEŽICA; Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v občini Mežica«

4. 3. 2021 Andreja P. (Uprava) 165
04.03.2021
Javna naročila
26.03.2021 do 11:00
Jasna Jezernik
jasna.jezernik@mezica.si
02 82 79 354