1. POKALNI TURNIR JKA KARATEJA 2019

03.11.2019 Florjan R. 395