Prijava taksne obveznosti – nameščanje plakatov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov