Vloga za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi prireditve

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov