Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Mežica

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov