Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilki predkupne pravice

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov