SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE MEŽICA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Branko Ramšak
 • Tomaž Kunc
 • Borut Bruder
 • Polonca Bivšek
 • Matic Korasa
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Branko Šegel
 • Silvana Praprotnik
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Branko Šegel, Polena 15, Mežica
 • Ferdinand Arl, Lenartova ulica 4, Mežica
 • Elizabeta Pušpan, Trg 4. aprila 6b, Mežica
 • Igor Gomilšek, Prežihova ulica 11, Mežica
 • Mirko Štern, Plat 10, Mežica
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednik, Igor Pšeničnik
 • Igor Gomilšek
 • Franjo Hercog
 • Darko Plevnik
 • Branko Šegel