Poročilo o plačani turistični in promocijski taksi