Obrazec za prijavo PODALJŠANEGA obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov