Obrazec za prijavo REDNEGA obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku