Obrazec za prijavo REDNEGA obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Oddaj vlogo

Ne

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov