Prijava zapuščene živali

Pravna podlaga za izvedbo postopka