Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov