ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE – OBČINA MEŽICA

1315
Kohezijski sklad
320.358,10 €
V teku
Ob Meži, 2392 Mežica
maj 2021
avgust 2022